PF முழுத்தொகையையும் எடுக்கும்போது சமர்பிக்க வேண்டிய 15G படிவம் டவுன்லோடு From 15G download- Form 15H Download

0
406

Contents

PF முழுத்தொகையையும் எடுக்கும்போது சமர்பிக்க வேண்டிய 15G படிவம்

PF-முழுத்தொகையையும்-எடுக்கும்போது-சமர்பிக்க-வேண்டிய-15G-படிவம்-டவுன்லோடு-From-15G-download-Form-15H-Download

 

 

ஒரு ஊழியர் (தனிநபர்) 5 வருடங்களுக்குள் பணிபுரிந்து அவரது PF தொகையில் 50000 -க்கு மேல் திரும்ப பெற விண்ணப்பிக்கும்போது TDS விலக்கு அளிக்க Form 15G/15H (படிவம் 15G/15H) பூர்த்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும்.

Form 15G

60 வயதிற்கு குறைவாக இருப்பவர்கள் Form 15G -ஐ பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

Form 15H

60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் Form 15H -ஐ பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

Forms Download

Form 15G

Form 15H