டிஎன்பிஎஸ்சி புதிய பாடத்திட்டம் வினா விடைகள் – TNPSC TNTET தேர்வுகளுக்கான முக்கிய வினா- விடைகளின் தொகுப்பு பகுதி – 11

2
4635
tnpsc important question tnpsc group 2 important questions with answers in tamil 2018 tnpsc important questions tnpsc group 2 important questions with answers in tamil 2019 tnpsc group 2 important questions with answers in tamil tnpsc expected questions 2019 tnpsc group 2 expected questions 2019 tnpsc group 2 important questions tnpsc general tamil questions and answers tnpsc question and answer in tamil tnpsc group 2 important questions with answers tntet important question tntet group 2 important questions with answers in tamil 2018 tntet important questions tntet group 2 important questions with answers in tamil 2019 tntet group 2 important questions with answers in tamil tntet expected questions 2019 tntet group 2 expected questions 2019 tntet group 2 important questions tntet general tamil questions and answers tntet question and answer in tamil tntet group 2 important questions with answers tet important question tet group 2 important questions with answers in tamil 2018 tet important questions tet group 2 important questions with answers in tamil 2019 tet group 2 important questions with answers in tamil tet expected questions 2019 tet group 2 expected questions 2019 tet group 2 important questions tet general tamil questions and answers tet question and answer in tamil tet group 2 important questions with answers,6 லிருந்து 12 வகுப்பு முக்கிய வினா விடைகள், Tn tet important questions, Tnpsc exam, Tnpsc examination, Tnpsc examination online questions, tnpsc group 2 a questions, Tnpsc important question answers, Tnpsc important questions, Tnpsc model questions, Tnpsc model tamil question answers, Tnpsc model tamil questions, tnpsc study materiel, Tnpsc tamil questions, TNPSC TNTET, tnpsc tntet அடிக்கடி கேட்கும் வினா விடைகள், tnpsc tntet தேர்வு, tnpsc tntet தேர்வுகளில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள், tnpsc tntet முக்கிய வினா, tnpsc tntet முக்கிய வினா விடைகள், tnpsc tntet முக்கிய வினாக்கள், tnpsc தேர்வில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினா விடைகள், tnpsc தேர்வில் கேட்கப்படும் வினாக்கள், tnpsc தேர்வு, tntet, Tntet exam, Tntet examination, Tntet examination online questions, Tntet important question answers, Tntet model questions, Tntet model tamil question answers, Tntet model tamil questions, tntet study materiel, Tntet tamil questions

டிஎன்பிஎஸ்சி புதிய பாடத்திட்டம் : தமிழக அரசு நடத்தும் தேர்வுகளில் 6 – ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12 – ஆம் வகுப்பு வரை முக்கியமாக கேட்கப்படும் கேள்விகளை இங்கே தொகுத்து தொடர்ந்து பதிவிடுகிறோம். இதை நீங்கள் தரவு செய்தாலே 100% வெற்றி நிச்சயம். எனவே தொடர்ந்து படித்து பயன் பெறுங்கள்.

1.திருக்குறள்___அதிகாரங்களைக் கொண்டது.

-133

2._____என்னும் வகையில் திருக்குறள் சிறந்து விளங்குகிறது.

– ‘ திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை ‘

 1. திருக்குறள்____குறட்பாக்களைக் கொண்டது.

-1330

4.திருக்குறளின் சிறப்புப் பெயர்கள் யாவை?

– உலகப் பொதுமறை, வாயுறை வாழ்த்து

 1. திருக்குறள் எத்தனை மொழிகளில் மொழிப் பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது?

– 107

 1. இனிய___இன்னாத கூறல்

– உளவாக

 1. அன்பிலார்___தமக்குரியர் அன்புடையார்

____உரியர் பிறர்க்கு

– எல்லாம்

-என்பும்

 1. மாசற என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது?

– குறை இல்லாமல்

 1. சீர்தூக்கின் என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது?

– ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து

 1. தேசம் என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது?

– நாடு

Contents

டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்டெட் தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கேள்விகள். புதிய பாடத்திட்டத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 1. மூதுரை நூலின் ஆசிரியர் யார்?

– ஒளவையார்

12.ஒளவையார் இயற்றியுள்ள வேறு நூல்கள் யாவை?

– ஆத்திசூடி, கொன்றை வேந்தன், நல்வழி

 1. மன்னனும் மாசறக் கற்றோனும் சீர்தூக்கின்

மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையன் என்னும் பாடலின் ஆசிரியர் யார்?

– ஒளவையார்

 1. மூதுரை என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது?

– மூத்தோர் கூறும் அறிவுரை

 1. மூதுரை நூலில் எத்தனைப் பாடல்கள் உள்ளன?

– முப்பத்தொரு

 1. சிறந்த அறிவுரைகள் கூறும் நூல் எது?

– மூதுரை

17.மாணவர்கள் நூல்களை____கற்க வேண்டும்?

– மாசற

 1. இடமெல்லாம் என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுத கிடைப்பது?

– இடம்+எல்லாம்

 1. மாசற என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது?

– மாசு+அற

 1. குற்றம்+இல்லாதவர் என்பதைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல்?

– குற்றமில்லாதவர்

டிஎன்பிஎஸ்சி புதிய பாடத்திட்டம் முக்கிய வினாக்கள் அடங்கிய தொகுப்பை தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகிறோம். எனவே அனைவருக்கும் பயன்பட கீழே உள்ள சமூக வலைதளங்களில் ஷேர் செய்யுங்கள். நன்றி.

2 COMMENTS